Warunki usługi

Warunki usługi

Warunki świadczenia usługi (Czerwiec 2019).

Anonim

Warunki usługi

Prawo autorskie

Wszystkie materiały na tym serwerze i na tej stronie internetowej są chronione prawem autorskim Stanów Zjednoczonych i międzynarodowym. Dozwolone jest wyłącznie osobiste wykorzystanie takiego materiału. Prośby o zgodę na wykorzystanie lub powielenie takiego materiału chronionego prawami autorskimi można przesłać pocztą elektroniczną do BabyMed, Inc. Uzyskując dostęp do tej strony i tej witryny i / lub pobierając ten plik, użytkownik wyraźnie wyraża zgodę na powyższe warunki.

Babymed: Warunki użytkowania

Dziękujemy za odwiedzenie strony internetowej, strony aplikacji mobilnych i / lub innych usług. Uzyskując dostęp lub korzystając z witryny Babymed (w tym zoptymalizowanej pod kątem mobilnym wersji strony internetowej), usług internetowych, aplikacji mobilnych i innych oraz platform sieci społecznościowych (z których każda jest "Witryną"), niezależnie od tego, czy są one zautomatyzowane, czy nie, zgadzasz się na przestrzeganie niniejszych Warunków Użytkowania i wszelkie dodatkowe warunki, które są wymienione poniżej lub w inny sposób, mogą dotyczyć określonych obszarów Witryny. Przeczytaj uważnie niniejsze Warunki użytkowania przed korzystaniem z Witryny.

Witryna jest własnością lub jest zarządzana przez LLC (określane w niniejszym dokumencie jako "my" lub "nas" lub "nasze").

Niektóre funkcje, produkty lub oprogramowanie zakupione lub pobrane z Witryny mogą podlegać dodatkowym warunkom przedstawionym w momencie ich używania, zakupu lub pobrania. A kiedy zdecydujesz się wziąć udział w konkursie lub loterii, przedstawimy Ci warunki i warunki konkursu lub loterii. Ponadto niektóre obszary Strony są dostarczane przez naszych partnerów zewnętrznych i podlegają odrębnym warunkom użytkowania, które są umieszczane w tych obszarach.

Oświadczasz, że jesteś w stanie zaakceptować niniejsze Warunki użytkowania i potwierdzasz, że jesteś pełnoletni, aby zawrzeć wiążącą umowę lub uzyskałeś zgodę rodzica lub opiekuna. Jeśli nie wyrażasz zgody na niniejsze Warunki użytkowania, nie możesz korzystać z Witryny.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków korzystania w dowolnym momencie. Takie zmiany będą obowiązywać w momencie zamieszczenia, pod warunkiem, że możemy zmienić tylko alternatywne rozwiązania w zakresie rozstrzygania sporów, miejsca i terminu roszczeń w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo. Kontynuując korzystanie z Witryny po opublikowaniu takich zmian, akceptujesz Warunki użytkowania jako zmodyfikowane.

UWAGA: NINIEJSZE WARUNKI UŻYTKOWANIA ZAWIERA WIĄŻĄCE POSTĘPOWANIE ARBITRAŻOWE I ZABEZPIECZENIA AKCJI KLASĄ W SEKCJI "ARBITRAŻ WIĄŻĄCY" PONIŻEJ, ŻE WPŁYWA NA SWOJE PRAWA W RAMACH NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA I W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK "SPORÓW" (ZDEFINIOWANYCH PONIŻEJ) MIĘDZY PAŃSTWEM A USA LUB NASZ PARTNERZY. MASZ PRAWO DO WYKLUCZENIA POSTANOWIEŃ ZWIĄZANYCH Z ARBITRAŻAMI WIĄŻĄCYMI I PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI AKCJI AKCJI, JAKO DALSZY OPISANO W SEKCJI "ARBITRAŻ WIĄŻĄCY" PONIŻEJ.

Zasady postępowania

Istnieją zasady postępowania, których należy przestrzegać podczas korzystania z Witryny. Nie wolno Ci:

 • "zbierania" (lub zbierania) informacji z Witryny za pomocą zautomatyzowanego narzędzia programowego lub ręcznie na zasadzie masowej (chyba, że ​​daliśmy Ci osobne pisemne pozwolenie). Obejmuje to na przykład informacje o innych użytkownikach Witryny oraz informacje o ofertach, produktach, usługach i promocjach dostępnych w Witrynie.
 • używać automatycznych środków dostępu do Witryny lub uzyskać nieautoryzowany dostęp do Witryny lub do dowolnego konta lub systemu komputerowego podłączonego do Witryny.
 • "catch catch" (pobieranie, przechowywanie lub przesyłanie kopii przesyłanych treści).
 • uzyskać lub próbować uzyskać dostęp do obszarów Witryny lub naszych systemów, które nie są przeznaczone do uzyskania dostępu do użytkownika.
 • "zalania" Witryny prośbami lub w inny sposób przeciążają, zakłócają lub szkodzą Witrynie lub jej systemom.
 • obejść lub odwrócić inżynierię witryny lub jej systemów.
 • ograniczyć lub powstrzymać innego użytkownika lub użytkowników przed korzystaniem i korzystaniem z Witryny.
 • manipulować lub fałszować identyfikatory w celu ukrycia pochodzenia wszelkich informacji zamieszczonych w Witrynie lub w inny sposób dostarczonych nam lub naszym pracownikom.
 • podszywać się pod dowolną osobę, w tym, ale nie ograniczając się do innych członków społeczności lub naszych pracowników.

Jeśli publikujesz coś na Witrynie, takie jak komentarze lub inne treści, nie publikuj niczego, co:

 • używa b>
 • używa niewłaściwego języka rasistowskiego, etnicznego lub innego,
 • narusza wszelkie prawa własności intelektualnej osób trzecich (takie jak prawa autorskie),
 • jest zniesławiające (tj. coś, co jest negatywne i nieprawdziwe w stosunku do innej osoby lub podmiotu),
 • ujawnia poufne lub prywatne informacje lub tajemnicę handlową innej osoby lub podmiotu,
 • jest oszukańcze, niezgodne z prawem, grożące, napastliwe, obelżywe lub dyskryminujące,
 • zachęca do postępowania karnego,
 • zawiera jakiekolwiek informacje (takie jak informacje poufne, zastrzeżone lub poufne), których nie masz prawa udostępniać z powodu umowy, obowiązku powierniczego lub działania prawa,
 • reklamuje lub pozyskuje biznes dla produktów lub usług innych niż oferowane lub promowane w Witrynie, lub
 • zawiera wirusy, złośliwe oprogramowanie, oprogramowanie szpiegujące lub inną szkodliwą zawartość lub kod.

Podczas korzystania z Witryny musisz także przestrzegać wszystkich obowiązujących praw i zobowiązań umownych.

Własność treści witryny i zgłoszeń

My lub nasi licencjodawcy lub partnerzy posiadamy prawa własności intelektualnej do treści i materiałów wyświetlanych w Witrynie. Użytkownik może korzystać z Witryny (w tym wszelkich treści i materiałów zawartych w Witrynie) do własnego, niekomercyjnego użytku, ale nie może jej używać do celów komercyjnych. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, powielać, ponownie publikować, przesyłać, publikować, przekazywać, tłumaczyć, sprzedawać, tworzyć dzieł pochodnych, wykorzystywać ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub innych środków elektronicznych jakichkolwiek materiałów z Witryny, chyba że wyraźnie dozwolone w niniejszych Warunkach użytkowania lub przez właściciela materiałów. Możesz jednak od czasu do czasu pobierać i / lub drukować jedną kopię poszczególnych stron Witryny do osobistego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że zachowujesz nienaruszone prawa autorskie i inne informacje o prawach autorskich.

Jeśli przesyłasz lub publikujesz jakiekolwiek materiały lub treści na Stronie, udzielasz nam i naszym partnerom biznesowym bezpłatnej, wieczystej, nieodwołalnej, zbywalnej, możliwej do przypisania, podlegającej licencjonowaniu, ogólnoświatowej licencji na używanie takich materiałów i treści, w tym ich modyfikacji, do nasze cele biznesowe, w dowolnej formie, w dowolnych mediach i za pośrednictwem dowolnej technologii, którą wybieramy, niezależnie od tego, czy istnieje ona obecnie, czy jest tworzona w przyszłości. Użytkownik oświadcza, że ​​wszelkie materiały i treści opublikowane lub w inny sposób przesłane przez użytkownika do Witryny są oryginalne i że mają Państwo prawo do przyznania nam tych praw.

Odpowiedzialność za publikacje publiczne i treści

Odpowiedzialność za to, co jest publikowane w miejscach publicznych na Stronie, spoczywa na każdym użytkowniku - ty sam jesteś odpowiedzialny za materiał, który publikujesz lub w inny sposób udostępniasz w miejscach publicznych w Witrynie. Tylko Ty jesteś odpowiedzialny za ocenę wiarygodności innych wpisów użytkownika. Nie kontrolujemy materiałów, które Ty lub inni użytkownicy mogą publikować lub w inny sposób udostępniać w takich obszarach, i rozumiesz, że nie mamy obowiązku monitorowania takich materiałów ani ich edycji ani usuwania. Zastrzegamy sobie jednak prawo do tego. Nie jesteśmy wydawcą postów użytkowników i nie ponosimy odpowiedzialności za ich dokładność ani legalność.

Rozumiesz również i zgadzasz się, że wszelkie działania lub zaniechanie przez nas lub któregokolwiek z naszych dyrektorów, funkcjonariuszy, akcjonariuszy, pracowników, konsultantów, agentów lub przedstawicieli (zwanych łącznie "Naszymi przedstawicielami") w celu zapobiegania, ograniczania, naprawiania lub regulowania treści lub realizacji inne środki przymusu przeciwko wszelkim treściom, zachowaniom lub potencjalnym naruszeniom warunków użytkowania są podejmowane dobrowolnie iw dobrej wierze, a użytkownik wyraźnie zgadza się, że ani my, ani żaden z naszych Przedstawicieli nie ponosimy odpowiedzialności wobec użytkownika lub kogokolwiek innego za działania lub brak działania w celu zapobieżenia, ograniczać, rekompensować lub regulować treści lub wdrażać inne środki egzekwowania w odniesieniu do treści, zachowania lub potencjalnego naruszenia niniejszych Warunków użytkowania.

Mimo że Nasi Przedstawiciele mogą według własnego uznania moderować treść, postępowanie i warunki korzystania z Witryny, Nasi Przedstawiciele nie mają uprawnień do podejmowania wiążących zobowiązań, obietnic lub oświadczeń dla kogokolwiek, kto je lub ktokolwiek inny w naszym imieniu "zaopiekuje się" jakimkolwiek rzekomego problemu lub skargi, lub że oni lub ktokolwiek inny w naszym imieniu inaczej zatrzyma, wyleczy lub zapobiegnie jakiemukolwiek wystąpieniu lub powtarzaniu się problemu, treści, postępowania lub rzekomego naruszenia Warunków korzystania. W związku z tym użytkownik zgadza się, że wszelkie oświadczenia (pisemne lub ustne) przez któregokolwiek z naszych Przedstawicieli (lub przez kogokolwiek innego działającego w naszym imieniu lub przez kogokolwiek, kto rzekomo działa w naszym imieniu), że my (w tym, ale nie ograniczając się do któregokolwiek z naszych Przedstawicieli, każdy działający w naszym imieniu lub każdy, kto rzekomo działa w naszym imieniu) zapobiegałby, ograniczałby, naprawiał lub regulował treści (w tym, między innymi, ekrany, blokowanie, moderowanie, przeglądanie, usuwanie, kończenie, usuwanie, edytowanie lub w inny sposób, wyleczyć lub wykluczyć dowolną treść) lub wdrożyć inne środki przymusu przeciwko wszelkim treściom, zachowaniom lub potencjalnym lub rzekomym naruszeniom Warunków Korzystania jest zastąpione przez to postanowienie i nie jest wiążące i niewykonalne. W szczególności, zgadzasz się, że my, Nasi Przedstawiciele i wszyscy inni upoważnieni do działania w naszym imieniu, w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności w wyniku jakiejkolwiek reprezentacji, którą my, Nasz Przedstawiciel lub ktokolwiek inny w naszym imieniu, ograniczyłby lub zadośćuczynił jakiejkolwiek treści., prowadzenia lub potencjalnego lub rzekomego naruszenia Warunków Korzystania. Niniejszy ustęp nie może być modyfikowany, uchylany lub zwalniany, z wyjątkiem pisemnej umowy, opatrzonej datą i podpisanej przez naszego dyrektora generalnego, opatrzonej datą i podpisanej przez osobę lub podmiot, któremu przyznano zmianę, zwolnienie lub zwolnienie.

Rejestracja i logowanie

Aby uzyskać dostęp do określonych funkcji lub obszarów Witryny, może być wymagane podanie danych osobowych i / lub danych demograficznych w ramach procesu rejestracji lub logowania. Ponadto niektóre funkcje Witryny są dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników, a aby uzyskać dostęp do tych obszarów Witryny, wymagane będzie zalogowanie się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła e-mail.

Zgadzasz się na podanie prawdziwych, dokładnych, aktualnych i pełnych informacji o sobie, zgodnie z odpowiednimi danymi rejestracyjnymi lub logowaniem, a Ty jesteś odpowiedzialny za ich aktualizację (dotyczy to również Twoich danych kontaktowych, abyśmy mogli niezawodnie się z Tobą skontaktować). Przesłane przez Ciebie informacje muszą Cię opisywać (nie możesz podszywać się pod inną osobę lub podmiot) i nie możesz sprzedawać, udostępniać ani w inny sposób przekazywać informacji o swoim koncie.

Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie działania występujące podczas uzyskiwania dostępu do Witryny za pośrednictwem Twojego konta, niezależnie od tego, czy jesteś autoryzowany przez Ciebie, czy nie. Dlatego jeśli tworzysz konto, pamiętaj o ochronie poufności hasła do konta. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z braku ochrony hasła lub danych konta.

Komunikacja elektroniczna

Komunikacja między Tobą a nami za pośrednictwem Strony odbywa się za pomocą środków elektronicznych, bez względu na to, czy odwiedzasz Witrynę, czy wysyłasz nam wiadomość e-mail, czy też zamieszczamy powiadomienia na Stronie lub komunikujemy się z Tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej. W celach związanych z umową użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości w formie elektronicznej, a użytkownik zgadza się, że wszystkie warunki, umowy, powiadomienia, ujawnienia i inne informacje, które udostępniamy Państwu drogą elektroniczną, spełniają wszelkie wymogi prawne, które spełniłaby taka komunikacja, gdyby: to było na piśmie. Powyższe nie wpływa na Twoje niezbywalne prawa.

Powiadomienia o naruszeniu praw autorskich

Ustawa Digital Millennium Copyright Act z 1998 r. ("DMCA") zapewnia ochronę właścicielom praw autorskich, którzy uważają, że materiały pojawiające się w Internecie naruszają ich prawa wynikające z amerykańskiego prawa autorskiego. Jeśli w dobrej wierze uznasz, że materiały w Witrynie naruszają Twoje prawa autorskie, Ty lub Twój przedstawiciel możecie wysłać do nas zawiadomienie z prośbą o usunięcie materiałów lub zablokowanie dostępu do nich. Wszelkie powiadomienia właściciela praw autorskich lub osoby upoważnionej do działania w jego imieniu, które nie są zgodne z wymogami ustawy DMCA, nie będą uważane za wystarczające powiadomienie i nie będą uważane za potwierdzające faktyczną znajomość faktów lub okoliczności, z powodu których materiał lub materiały naruszające prawa autorskie czyny są ewidentne. Jeśli uważasz, że zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich zostało niesłusznie zgłoszone przeciwko Tobie, DMCA zezwala Ci na wysłanie nam roszczenia wzajemnego. Wszystkie powiadomienia i uwagi kontrujące muszą spełniać aktualne ustawowe wymogi nałożone przez DMCA; patrz //www.loc.gov/copyright w celu uzyskania szczegółowych informacji. Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana w sposób, który stanowi naruszenie praw autorskich, podaj nasz Agent praw autorskich:

 • Elektroniczny lub fizyczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich;
 • Identyfikacja dzieła chronionego prawem autorskim, którego roszczenia zostały naruszone;
 • Określenie, gdzie materiał, który Twoim zdaniem narusza prawa, znajduje się w Witrynie w stopniu wystarczającym, abyśmy mogli zlokalizować materiał;
 • Informacje rozsądnie wystarczające, aby umożliwić nam skontaktowanie się z Tobą, takie jak twój adres, numer telefonu i, jeśli jest dostępny, twój adres e-mail;
 • Oświadczenie, że w dobrej wierze uważasz, że sporne użycie nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich, jego przedstawiciela lub prawo; i
 • Oświadczenie złożone przez Ciebie pod groźbą krzywoprzysięstwa, że ​​powyższe informacje zawarte w zawiadomieniu są dokładne i że jesteś właścicielem praw autorskich lub masz upoważnienie do działania w imieniu właściciela praw autorskich.

Nasz Agent ds. Praw autorskich w celu powiadomienia o roszczeniach dotyczących naruszenia praw autorskich lub powiadomień o roszczeniach wzajemnych może zostać osiągnięty w następujący sposób: Wyznaczony agent: CCO; Adres agenta: 524 Broadway 11th Floor New York, NY 10012; Telefon: E-mail do powiadomienia: [email protected]. Sugerujemy, abyś skonsultował się ze swoim doradcą prawnym przed złożeniem zawiadomienia lub roszczenia wzajemnego. Pamiętaj też, że zgodnie z ustawą DMCA mogą obowiązywać kary za fałszywe roszczenia.

Zmiany w witrynie

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian lub zawieszania lub zaprzestania (tymczasowej lub trwałej) Witryny lub dowolnej jej części. Zgadzasz się, że nie będziemy ponosić wobec ciebie ani osób trzecich odpowiedzialności za takie modyfikacje, zawieszenia lub przerwanie.

Zawieszenie lub zakończenie dostępu

Mamy prawo odmówić dostępu do Strony i do jej zawieszenia lub zakończenia, a także do wszelkich funkcji lub części Witryny oraz do usunięcia i odrzucenia wszelkich treści lub materiałów przesłanych do Witryny w dowolnym momencie. i z jakiegokolwiek powodu, w tym za wszelkie naruszenie przez Użytkownika niniejszych Warunków użytkowania. W przypadku zawieszenia lub przerwania dostępu użytkownika do Witryny i / lub korzystania z niej nadal obowiązują Warunki użytkowania obowiązujące w dniu zawieszenia lub rozwiązania.

Łączenie polityk

Zastrzegamy sobie prawo do zablokowania linku do Strony w dowolnym czasie, według naszego wyłącznego uznania. Jeśli skorzystamy z tego prawa, zgadzasz się na natychmiastowe usunięcie i wyłączenie wszystkich linków do Witryny. W przypadku braku pisemnej umowy z nami określającej, w jaki sposób możesz linkować do Witryny, skorzystaj z poniższych wskazówek, aby dodać jeden lub więcej linków do Witryny ze swojej strony internetowej:

 • Link musi być linkiem tekstowym, który wyraźnie zawiera adres URL odpowiedniej Strony;
 • Jeśli link wskazuje na dowolną stronę w Witrynie innej niż strona główna, link tekstowy musi również zawierać tytuł docelowej strony docelowej;
 • Wygląd, pozycja i inne aspekty linku nie mogą szkodzić ani osłabiać dobrej woli związanej z naszym dobrym nazwiskiem i znakami towarowymi;
 • Wygląd, pozycja i inne aspekty linku nie mogą stwarzać fałszywego wrażenia, że ​​podmiot jest powiązany z nami, sponsorowany przez niego lub przez niego wspierany;
 • Łącze, po aktywowaniu przez użytkownika, musi wyświetlać pełny ekran witryny, a nie "ramkę" na stronie łączącej, a łączenie nie może powodować wyświetlania okien pełnoekranowych ani pop-up lub pop-under; i
 • Łącze nie może być używane w związku z witryną lub pojawiać się na niej, aby rozsądna osoba mogła uznać ją za obraźliwą, nieprzyzwoitą, zniesławiającą lub w inny sposób złośliwą.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i chronić nas i nasze spółki zależne, a także naszych dyrektorów, kierowników, pracowników i agentów, nieszkodliwych z tytułu roszczeń, zobowiązań, strat, szkód, kosztów i wydatków, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wynikających z lub związane z korzystaniem z Witryny, z jej przesłaniem do Witryny lub z naruszeniem niniejszych Warunków użytkowania lub obowiązującego prawa, przez użytkownika lub przez osobę uzyskującą dostęp do Witryny za pośrednictwem swojego konta. Zastrzegamy sobie prawo, na własny koszt, do przejęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających odszkodowaniu przez Ciebie, w którym przypadku zgadzasz się współpracować z nami w obronie takich roszczeń. To zobowiązanie do odszkodowania, obrony i wstrzymania nie narusza niniejszych Warunków użytkowania i zakończenia korzystania z Witryny.

Kwestie jurysdykcyjne

Kontrolujemy i obsługujemy Witrynę z naszych obiektów w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i jeśli nie określono inaczej, materiały wyświetlane na Stronie są prezentowane wyłącznie w celu promowania produktów i usług dostępnych w Stanach Zjednoczonych, na ich terytoriach, posiadłościach i protektoraty. Nie oświadczamy, że materiały w Witrynie są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach. Jeśli zdecydujesz się uzyskać dostęp do Witryny z innych lokalizacji, jesteś odpowiedzialny za zgodność z lokalnymi przepisami prawa, jeśli i w zakresie, w jakim obowiązują lokalne przepisy.

Obowiązujące prawo; Brak zrzeczenia się; Rozłączność

Niniejsze Warunki użytkowania oraz relacje między użytkownikiem a nami podlegają prawu Stanów Zjednoczonych i stanu Nowy Jork, bez wprowadzania w życie jakichkolwiek zasad konfliktu prawnego. Nasze niewykonanie lub egzekwowanie jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych Warunków użytkowania nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznane przez sąd posiadający kompetentną jurysdykcję za nieważne, to jednak zgadzamy się, aby sąd starał się wprowadzić w życie intencje odzwierciedlone w takim postanowieniu, a pozostałe postanowienia niniejszych warunków będą pozostać w pełnej mocy i skuteczności.

WIĄŻĄCY ARBITRAŻ

Poza kwestiami opisanymi w punkcie "Wyłączenia spod arbitrażu" poniżej, zgadzasz się z Tobą i wszystkimi naszymi sporami, roszczeniami lub kontrowersjami wynikającymi lub odnoszącymi się w jakikolwiek sposób do niniejszych Warunków użytkowania (w tym ważność, wykonalność lub zakres niniejszej sekcji) Witryna lub dowolna treść lub usługi (każda z nich, "Spór"), których nie można rozwiązać w drodze negocjacji zgodnie z "Powiadomieniem o sporze; Klauzula negocjacyjna poniżej zostanie rozstrzygnięta przez ostateczny, wiążący arbitraż, zgodnie z postanowieniami niniejszej Sekcji oraz w zakresie dozwolonym przez prawo. Arbitraż oznacza, że ​​Spór zostanie rozstrzygnięty przez neutralnego arbitra, a nie przez sąd lub sędziego. Arbiter może przyznać takie samo odszkodowanie i ulgę indywidualnie, które sąd może przyznać danej osobie. Zgadzasz się, że amerykańska federalna ustawa arbitrażowa ma zastosowanie do tej umowy.

Wyłączenia z arbitrażu

UŻYTKOWNIK PONOSI OŚWIADCZENIE, ŻE WSZELKIE ROSZCZENIA ZGŁOSZONE PRZEZ INNE STRONY W MAŁYCH RACHUNKACH TRYBUNAŁ NIE PODLEGA WARUNKOM ARBITRAŻOWYM ZAWARTYM W NINIEJSZEJ SEKCJI. ZGADZAM SIĘ TAKŻE, ŻE MOŻEMY PRZYWOŁAĆ GARNITUR W SĄD, ABY OBEJMOWAĆ NARUSZENIE PRAWA LUB INNE NIEPRAWIDŁOWE PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

PRAWO DO WYJŚCIA Z POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO I ODPOWIEDZIALNOŚCI AKCJI KLASY

JEŚLI NIE CHCESZ BYĆ PRZESTRZEGANY PRZEZ WIĄŻĄCY ARBITRAŻ ORAZ ZWOLNIENIE Z DZIAŁANIA KLASY W TEJ SEKCJI, MUSISZ POWIADOMIĆ NAS PISEMNIE W CIĄGU 30 DNI OD DATY, ŻE AKCEPTUJESZ NINIEJSZĄ UMOWĘ. TWOJE PISEMNE POWIADOMIENIE MUSI BYĆ PRZEKAZANE DO DZIAŁU PRAWNEGO, LLC 524 BROADWAY, 11. PIĘTRO, NOWY JORK, NY 10012, PRZEZ CERTYFIKOWANY POCZTOWY POWIADOMIENIE OTRZYMANE ZWROTU I MUSI ZAWIERAĆ: (1) TWOJE IMIĘ, (2) TWOJE ADRES, (3) TWOJE KONTO INFORMACJE, JEŚLI MASZ JEDEN I (4) JASNE OŚWIADCZENIE, ŻE NIE CHCESZ ROZSTRZYGANIA SPORÓW Z USA PRZEZ ARBITRAŻ.

Powiadomienie o sporze; Negocjacja

JEŚLI MASZ SPORY Z NAMI, MUSISZ PRZESŁAĆ PISEMNĄ INFORMACJĘ DO PRAWNEGO DEPARTAMENTA NA ADRESIE POWYŻSZYM, ABY UDAŁO SIĘ NASZEJ MOŻLIWOŚCI ROZSTRZYGANIA SPORÓW ZA POŚREDNICTWEM NEGOCJACJI.

Wyrażasz zgodę na negocjowanie rozwiązania sporu w dobrej wierze przez okres nie krótszy niż 60 dni od powiadomienia o sporze. Jeśli nie rozwiążemy Twojego sporu w ciągu 60 dni od otrzymania zawiadomienia o sporze, każda ze stron może dochodzić roszczenia w postępowaniu arbitrażowym zgodnie z warunkami niniejszej sekcji.

Wszczęcie postępowania arbitrażowego

Jeśli Ty lub my mamy Spór z taką stroną, która zdecyduje się rozstrzygnąć w drodze arbitrażu, strona wszczynająca postępowanie arbitrażowe rozpocznie ją w Amerykańskim Stowarzyszeniu ds. Arbitrażu ("AAA") zgodnie ze swoimi zasadami i procedurami, zmienionymi przez niniejszą sekcję. Reguły AAA są dostępne na stronie www.adr.org. Formularz do wszczęcia postępowania arbitrażowego jest dostępny na stronie AAA pod adresem //www.adr.org. Oprócz wypełnienia tego formularza w AAA zgodnie z jego zasadami i procedurami, należy przesłać kopię wypełnionego formularza do nas na następujący adres w celu wszczęcia postępowania arbitrażowego: Legal Department, LLC., 524 Broadway, 11. piętro, Nowy York, NY 10012.

Ty i my zgadzamy się traktować postępowanie arbitrażowe i wszelkie związane z tym odkrycia jako poufne. Warunki niniejszej sekcji obowiązują w przypadku, gdy są sprzeczne z zasadami AAA.

Lokalizacja arbitrażu

Postępowanie arbitrażowe odbędzie się w hrabstwie New York w stanie Nowy Jork, chyba że udowodnisz, że arbitraż w hrabstwie New York spowodowałby niepotrzebne obciążenie dla ciebie. Jeśli udowodnisz, że postępowanie arbitrażowe w hrabstwie New York spowodowałoby niepotrzebne obciążenie, możemy zezwolić ci na rozpoczęcie arbitrażu w twoim stanie ojczystym.

Zniesienie pozwu zbiorowego

TY I ZGADZAM SIĘ, ŻE KAŻDY Z NAS MOŻE PRZYWOŁAĆ ROSZCZENIA PRZECIWKO INNYM TYLKO NA PODSTAWIE INDYWIDUALNEJ, A NIE JAKO CZŁONKÓW POWSTANIA LUB KLASY W JAKICHKOLWIEK ZWOLENNIONYCH KLASACH LUB DZIAŁANIU PRZEDSTAWICIELSKIM LUB POSTĘPOWANIU. JEŚLI OBEJMUJESZ I ZGADZAM SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI, W INNY SPOSÓB, ARBITER NIE MOŻE KONSOLIDOWAĆ SIĘ LUB DOŁĄCZYĆ WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ OSOBY LUB ROSZCZEŃ STRON, A MOGĄ NIE MOGĄ W INNY SPOSÓB PRZECZYTAĆ PONAD WSZELKIEJ FORMY SKONSOLIDOWANEGO, PRZEDSTAWICIELA LUB POSTĘPOWANIA KLASY. RÓWNIEŻ, ARBITER MOŻE PRZYZNAĆ NAGRODĘ (WŁĄCZAJĄC ZAKRES PIENIĘŻNY, NIEBEZPIECZNY I DOROZUMIENIE) TYLKO DO UDZIAŁU INDYWIDUALNEJ STRONY POTRZEBUJĄCEJ ZWOLNIENIA I TYLKO W ZAKRESIE, W JAKIM ZASADNICZYM ZAPEWNIAJĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWIERAJĄCĄ INDYWIDUALNE ROSZCZENIA (A). DOWOLNE NAGRODY NIE DOTYCZĄ INNYCH UŻYTKOWNIKÓW.

Rozłączność

Jeśli jakakolwiek klauzula w tej sekcji (inna niż klauzula o zrzeczeniu się pozwów zbiorowych powyżej) zostanie uznana za niezgodną z prawem lub niewykonalną, klauzula ta zostanie oddzielona od tej sekcji, a pozostała część tej sekcji będzie miała pełną moc i skuteczność. Jeśli klauzula zrzeczenia się pozwów grupowych okaże się niezgodna z prawem lub niewykonalna, cała ta sekcja będzie niemożliwa do wyegzekwowania, spór zostanie rozstrzygnięty przez sąd, a my i my, każdy z nas, zrezygnujemy w tym przypadku, w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, każda rozprawa sądowa.

Kontynuacja

Niniejsza sekcja pozostaje w mocy po wypowiedzeniu świadczenia powiązanych usług.

Właściwa jurysdykcja

JAKIEKOLWIEK SPORY NIE PODLEGAJĄCE ARBITRAŻOWI ORAZ NIE WSZCZĘTE W MAŁYCH ROSZCZENIACH TRYBUNAŁ BĘDZIE SPRZECZONY PRZEZ OBOWIĄZKĘ DO SĄDU WŁAŚCIWEGO JURYSDYKCJI TYLKO W STANIE NADZORCZYM W STANACH ZJEDNOCZONYCH W POŁUDNIOWSKIM DZIELNICY NOWEGO JORKU LUB, JEŚLI TAKIE TRYBUNAŁ NIE MA WŁAŚCIWOŚCI JURYSDYKCJI W CAŁOŚCI ZGŁASZA SIĘ, TYLKO W SĄDZIE PAŃSTWA NOWEGO JORKU, POSIEDZENIA W CZARNOCY MANHATTAN, MIASTO NOWY JORK. KAŻDY ZE STRONÓW PRZEDSTAWIA WYŁĄCZNĄ JURYSDYKCJĘ NINIEJSZYCH SĄDÓW I ZGADZA SIĘ NIE PRZYGOTOWAĆ JAKIEGOKOLWIEK PRAWNEGO DZIAŁANIA W RAMACH LUB W ZWIĄZKU Z PODMIOTEM NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA W KAŻDYM INNYM TRYBUNALE LUB FORUM. KAŻDE ZE STRONY ODRZUCA JAKIEKOLWIEK PRZEDMIOT NA WYKONANIE MIEJSCA JAKIEGOKOLWIEK PRAWNEGO DZIAŁANIA PODJĘTYCH W RAMACH LUB W ZWIĄZKU Z PRZEDMIOTEM NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA Z SĄDÓW FEDERALNYCH LUB PAŃSTWOWYCH POSIEDZENIA W NIEMCZĘCIU MANHATTANU, MIASTA NOWY JORK I NIE ZGADZA SIĘ ABY UZYSKAĆ ​​LUB ZWRÓCIĆ SIĘ DO TAKICH SĄDÓW, ŻE TAKIE DZIAŁANIE ZOSTAŁO WPROWADZONE NA NIEWYGODNE FORUM.

Zrzeczenie się gwarancji

STRONA I JEJ TREŚĆ ORAZ WSZELKIE USŁUGI DOSTARCZANE W TEJ FORMIE, DO CELÓW ROZRYWKOWYCH, PROMOCYJNYCH I PROMOCYJNYCH. ZAPEWNIAMY STRONĘ W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ ("AS IS") I "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI", BEZ GWARANCJI JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNEJ LUB DOMNIEMANEJ (W TYM GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO JAKICHKOLWIEK OKREŚLONYCH CELÓW I NIENARUSZANIA PRAW OSÓB TRZECICH). TO OZNACZA, ŻE NIE POTRZEBUJEMY ŻADNYCH OBIETNIC:

 • STRONA BĘDZIE DOSTĘPNA W DOWOLNYM CZASIE,
 • STRONA BĘDĄ SPEŁNIAĆ JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE WYMAGANIA LUB ZAPEWNIĆ JAKIEKOLWIEK SZCZEGÓLNE WYNIKI,
 • INFORMACJE NA STRONIE BĘDĄ DOKŁADNE LUB DOKŁADNE,
 • WITRYNA LUB INFORMACJE PRZESYŁANE LUB ODTWARZANE NA STRONIE BĘDĄ ZABEZPIECZONE PRZED NIEUPRAWNIONYM DOSTĘPEM,
 • INFORMACJE I MATERIAŁY, KTÓRE PRZECHOWYWAJĄ W TWOIM KONCIE LUB NA STRONIE BĘDĄ ZOSTAŁY NIEDOZWOLONE I NIEPRZERWANE (BEZ OSTRZEŻENIA ZAWIERAJĄ TO W ODRĘBNEJ UMOWIE Z UŻYTKOWNIKIEM), LUB
 • STRONA BĘDZIE JEDNOSTKOWAŁA BĄDŹ BŁĘDNA LUB BĘDZIE WOLNA OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW LUB ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE.

STRONA I JEJ ZAWARTOŚĆ ORAZ WSZELKIE USŁUGI DOSTARCZANE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE NIE SĄ PRZEZNACZONE I NIE STANOWIĄ PORADY LUB DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ I ZDROWOTNEJ I NIE MOGĄ BYĆ UŻYWANE DO TAKICH CELÓW. NALEŻY ZAWSZE KONSULTOWAĆ Z WYKWALIFIKOWANYM FIZYCZNYM LUB INNYM DOSTAWCĄ ZDROWIA O SWOICH SZCZEGÓLNYCH OKOLICZNOŚCIACH, W TYM PRZED URUCHOMIENIEM JAKIEGOKOLWIEK LECZENIA, MEDYCZNEGO LUB INACZEJ.

UŻYTKOWNIK NIE PONOSI ŻADNYCH GWARANCJI ANI ZAPEWNIEŃ DOTYCZĄCYCH PRODUKTÓW LUB USŁUG ZAMÓWIONYCH LUB UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ WITRYNĘ. JAKIEKOLWIEK PRODUKTY I USŁUGI ZAMAWIAJĄCE LUB DOSTARCZANE ZA POŚREDNICTWEM STRONY SĄ DOSTARCZANE W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ ("AS IS"), Z WYJĄTKIEM ZAKRESU, JEŚLI WSZYSTKO, W INNY SPOSÓB USTALONE JEST W ODRĘBNEJ UMOWIE WPROWADZONEJ W MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A NAMI LUB MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A STRONĄ TRZECIEGO.

JEŻELI ZAKUP PRODUKTU LUB USŁUGI OD STRONY TRZECIEJ PO ZASTOSOWANIU POŁĄCZENIA LUB POŁĄCZENIA NA STRONIE, WARUNKI SPRZEDAŻY ZAKUPU SĄ MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A STRONĄ TRZECIĄ OD KTÓREGO ZAKUPUŁO ZAKUP. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA TAKIE PRODUKTY LUB USŁUGI ZWIĄZANE Z STRONĄ TRZECIĄ LUB DO SPORÓW MIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A ICH SPRZEDAJĄCYMI.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE KORZYSTANIE Z WITRYNY NA WŁASNE RYZYKO. CHCEMY, PRÓBUJEMY ZAPEWNIĆ, ŻE INFORMACJE ZAMIESZCZONE NA STRONIE JEST DOKŁADNE I DOKŁADNE, ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY LUB POPRAWIANIA JAKICHKOLWIEK INFORMACJI (W TYM CENY) W DOWOLNYM CZASIE. NIE MOŻEMY I NIE GWARANTUJEMY POPRAWNOŚCI, AKTUALNOŚCI, PRECYZJI, DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI DOWOLNEJ INFORMACJI DOSTĘPNEJ W WITRYNIE, ANI NIE ODPOWIADAMY ZA JAKĄKOLWIEK NIEDOKŁADNOŚCI ANI POMYŁEK DOTYCZĄCYCH ŻADNYCH INFORMACJI ZAPEWNIONYCH NA STRONIE. ŻADNE PORADY, WYNIKI ANI INFORMACJE, USTNE LUB PISEMNE, UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA Z USA LUB ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY NIE STANOWIĄ ŻADNEJ GWARANCJI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WYRAŹNIE WYDANA. NINIEJSZYM NIE UDZIELAMY ŻADNEJ GWARANCJI I OŚWIADCZEŃ ZAWARTYCH W LITERATURZE PRODUKTÓW LUB USŁUG, NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ DOKUMENTÓW, DOKUMENTACJI WSPARCIA, PRZEZ NASZĄ OBSŁUGĘ KLIENTA I AGENTÓW OBSŁUGI ORAZ INACZEJ NA WITRYNIE LUB W ZWIĄZKU Z NAMI LUB Z NASZYMI AGENCI. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE TREŚCI LUB MATERIAŁY WYSYŁANE DO STRONY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW, ANI ZA SPORY MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI LUB MIĘDZY UŻYTKOWNIKAMI A STRONAMI TRZECIMI.

NINIEJSZE ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI MA ZASTOSOWANIE DO FIRM I NASZYCH SPÓŁEK POWIĄZANYCH I ZWIĄZANYCH Z NIM, JAK I STRON TRZECICH, KTÓRE SĄ UDZIAŁ W TWORZENIU, PRODUKCJI LUB ROZPOWSZECHNIANIU WITRYNY ORAZ DOWOLNEGO ICH PRACOWNIKÓW I PRZEDSTAWICIELI.

granice odpowiedzialnosci

W PRZYPADKU BRAKU JAKICHKOLWIEK USTAWIEŃ ORAZ ŻADNYCH MATERIAŁÓW, PRODUKTÓW LUB USŁUG NA STRONIE LUB Z JAKIMKOLWIEK WARUNKAMI KORZYSTANIA Z WITRYNY, JEDYNYM I WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM ODSZKODOWANIA JEST ZAPRZESTANIE UŻYWANIA WITRYNY.

W ŻADNYM PRZYPADKU FIRMA, ANI ŻADEN Z NICH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH, ANI ŻADEN Z NASZYCH I ICH DYREKTORÓW, URZĘDNIKÓW, PRACOWNIKÓW, AGENTÓW ANI ZAINSTALOWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW, NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY (W TYM MIĘDZY INNYMI, BEZ OGRANICZEŃ, BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, SZCZEGÓLNYCH, PRZYPADKOWYCH, WTÓRNYCH SZKODY UBOCZNE LUB MORALNE) WYNIKAJĄCE Z LUB Z UŻYCIA LUB NIEMOŻNOŚCI NIEMOŻNOŚCI UŻYTKOWANIA STRONY (LUB TREŚCI, MATERIAŁÓW I FUNKCJI DOSTARCZANYCH JAKO CZĘŚCI STRONY), NA CZYM POLEGA UMOWA, ZANIEDBANIE ORAZ ODPOWIEDNIA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, NAWET JEŚLI OTRZYMUJEMY, POWINIEN ZNALEŹĆ LUB ZOSTAĆ POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. BEZ WZGLĘDU NA TO I BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZEGO, UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA NASZĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NASZYCH PODMIOTÓW STOWARZYSZONYCH ORAZ JAKICHKOLWIEK Z NASZYCH LUB ICH DYREKTORÓW, URZĘDNIKÓW, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI LUB DOSTAWCÓW TREŚCI LUB USŁUG, JEŻELI KORZYSTA, WYNIKAJĄC Z JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU PRAWNEGO ROSZCZENIA W JAKIKOLWIEK SPOSÓB ODNOSZĄCY SIĘ DO KORZYSTANIA Z WITRYNY, NIE PRZEKROCZY KWOTY, KTÓRA WYŁĄCZNIE ZAPŁACIŁEŚ ZA NAS, JEŚLI JAKIEKOLWIEK, ZA KORZYSTANIE Z WITRYNY LUB, W STOSOWNYCH PRZYPADKACH, ZA WYKORZYSTANIE SPECYFICZNEJ FUNKCJI LUB USŁUGI SERWISOWEJ, Z KTÓREGO NALEŻY ZWRÓCIĆ W PYTANIE PIERWSZA AROSE. PONIEWAŻ NIEKTÓRE STANY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE NIEKTÓRYCH KATEGORII SZKÓD, POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ CIEBIE. W TAKICH STANACH, NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ NASZYCH STOWARZYSZEŃ ORAZ NASZYCH I ICH DYREKTORÓW, URZĘDNIKÓW, PRACOWNIKÓW, PRZEDSTAWICIELI LUB DOSTAWCÓW USŁUG, JEST OGRANICZONA W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ TAKIE PRAWO STANOWI.

Inny

Niniejsze Warunki użytkowania oraz wszelkie dodatkowe warunki, które są tu wymienione lub mogą mieć zastosowanie w określonych obszarach Witryny, stanowią całość porozumienia między nami a użytkownikiem w odniesieniu do Witryny. Ta umowa jest dla ciebie osobista i nie możesz jej nikomu przypisać.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszych Warunków użytkowania okaże się niezgodne z prawem, nieważne lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, wówczas takie postanowienie zostanie uznane za wyłączone z niniejszych Warunków użytkowania i nie wpłynie na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Niniejsze Warunki użytkowania nie mają na celu przynieść korzyści żadnej stronie trzeciej i nie tworzą żadnych beneficjentów zewnętrznych. W związku z tym niniejsze Warunki użytkowania mogą być przywoływane lub egzekwowane wyłącznie przez Ciebie lub nas.

UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ, ŻE NIEZALEŻNIE OD KAŻDEGO PRAWA DO KONTRAHENTA (W TYM JAKICHKOLWIEK ISTOTNYCH STATUTU OGRANICZENIA), ŻADNE ROSZCZENIE LUB POWODU DZIAŁANIA, KTÓRE MOŻE MIEĆ WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB NINIEJSZYCH WARUNKÓW UŻYTKOWANIA, MUSI BYĆ PRZECHOWANE PRZEZ TY W CIĄGU ROKU PO TAKIM ROSZCZENIU LUB PRZYCZYNIE DZIAŁANIA AKCEPTUALNIE LUB BEZ TRWAŁEJ BARRED.

Ostatnia aktualizacja: 2 maja 2017 r