Mukowiscydoza i płodność

Mukowiscydoza i płodność

Mini recital (Kwiecień 2019).

Anonim

Mukowiscydoza jest schorzeniem, które może zmniejszyć ogólną długość życia. Niedawne postępy w medycynie wydłużają żywotność pacjentów z mukowiscydozą, a wraz ze wzrostem ich żywotności wzrasta zainteresowanie konsekwencjami choroby na płodność i rozrodczość. Ostatnie badanie opublikowane w czasopiśmie Current Opinion in Obstetrics and Gynecology zawiera aktualne informacje na temat stanu choroby w odniesieniu do płodności i rozmnażania. Badanie zostało zakończone przez naukowców z Yale University i Touro University Nevada College of Osteopathic Medicine.

Zgodnie z najnowszymi i aktualnymi badaniami gen mukowiscydozy może być bardziej rozpowszechniony niż kiedyś sądzono. Ponadto wszystkie geny związane z zaburzeniem nie zostały jeszcze zidentyfikowane. Charakterystyka choroby różni się między pacjentami. Niektórzy pacjenci i mężczyźni doświadczają problemów z płodnością, ale do 50% kobiet z mukowiscydozą jest zdolnych do poczęcia w sposób naturalny.

Wniosek: Problemy z płodnością związane z mukowiscydozą występują zarówno u mężczyzn, jak iu kobiet. Wspomagana technologia reprodukcyjna może pomóc niektórym pacjentom w poczęciu.

Źródło: Ahmad A, Ahmed A, Patrizio P. Mukowiscydoza i płodność. Curr Opin Obstet Gynecol. 2013 luty 19.

  • PubMed